Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsutskott och styrgrupp

Arbetsutskott


Arbetsutskottet (AU) träffas fyra gånger/termin och består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen

Sven Kylén
Verksamhetsledare, FoU-chef, Närhälsan
Telefon: 010-441 62 92
E-post: sven.kylen@vgregion.se 

Henrik Olsson
Utvecklingschef och chefläkare, NU-sjukvården
Telefon: 010-435 46 20
E-post:  henrik.p.olsson@vgregion.se

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst
Telefon: 072-160 01 90
E-post:  ase.boman@hv.se

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten NU-sjukvården
juri.kartus@vgregion.se

Styrgrupp


Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Fyrbodals Hälsoakademi. Styrgruppen träffas två gånger per termin. Ordförandeskapet skiftar mellan parterna.

Henrik Olsson
Utvecklingschef NU-sjukvården, styrgruppens ordförande

Sven Kylén
FoU-chef Närhälsan, verksamhetsledare

Björn Järbur
Sjukhusdirektör, NU-sjukvården

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst

Martin Hellström
Rektor, Högskolan Väst

Jan Theliander
Prorektor, Högskolan Väst

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten NU-sjukvården

Marie-Louise Gefvert
Primärvårdsdirektör Närhälsan

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef Närhälsan V1

Mats Dahl
Primärvårdschef Närhälsan V2

Senast uppdaterad: 2019-01-22 09:10