Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering av komplexa vårdbehov hos sköra äldre

Seminariet den 8 mars var det första av flera som kommer ges under 2019 för att visa våra ambitioner att lyfta fram vården av sköra äldre.

Behovet av personcentrerad, individualiserad vård samt samverkan mellan olika vårdgivare är stort eftersom de sköra äldre blir allt fler. Dessa personer kännetecknas av multisjuklighet, skörhet, komplexa vårdbehov och inte sällan av nedsatt autonomi. Många sköra äldre har även flera kroniska sjukdomar samtidigt som de ofta insjuknar i akuta sjukdomstillstånd, vilket leder till vårdepisoder på sjukhus, i primärvård, kommunal vård och omsorg samt hos anhöriga.

Under seminariet lyftes diskussionen om att ett utvecklat samverkansbaserat arbetsingererat lärande behövs. Det krävs också forsknings-, utvecklings-, och innovationsinsatser - särskilt när det gäller hur digitaliseringen ska kunna anpassas till de sköra äldres behov.

Föreläsare
Niklas Ekerstad, med. dr, specialist i internmedicin och kardiologi, forskningsledare vid NU-sjukvården samt adjungerad lektor vid Högskolan Väst

Gunnar Akner, docent Karoliniska Institutet, professor Sophiahemmet, specialist i internmedicin, geriatrik och klinisk nutritionslära

Kristina Åhlund, doktorand Linköpings universitet, leg. sjukgymnast, NU-sjukvården

Johanna Calles, leg. dietist NU-sjukvården

Målgrupp för seminariet var politiker, chefer, forskare, utvecklare och medarbetare som arbetar med vård av äldre.

Senast uppdaterad: 2019-03-16 18:04