Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens 30/5 2018 Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg

GITS i samverkan med Fyrbodals hälsoakademi och Interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi, bjuder in till en erfarenhetsdag i temat digitalisering i praktiken inom vård och omsorg. Denna gång kommer fokus ligga inom samordnad vård och omsorgsplanering.

Vi kommer få ta del av studentarbeten som genomförts inom området, bla kopplat kring hur mötesformen kan användas i större utsträckning samt informationssäkerhetskrav för mobila arbetssätt. Status över distansmöten och pågående arbete inom området kommer tas upp samt patientens upplevelse av vårdplanering.

Dagen kommer även ge möjlighet att få information om Nationell Patientöversikt (NPÖ) och vad ökad användning kan ge samt hur digitalisering i form av digitala signeringslistor kan förenkla för verksamheten i det dagliga arbetet. Det finns många kopplingar till pågående arbete med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Vi är glada att ha med en representant från projektet som kommer informera oss om pågående projekt för framtidens vårdinformationsmiljö. Informationen kommer då vara kopplad till den option som rör samordnad vård- och omsorgsplanering.

Stort fokus kommer även att ligga på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kopplat till de ämnen som tas upp under dagen. Vi hoppas härigenom förbättra samverkan och få fram nya områden att arbeta och undersöka tillsammans med akademi och utvecklingsenheter.

 

Datum: 30 maj 2018

Tid: 09:00, Registrering och kaffe med smörgås serveras

09:30 - 16:00 Program presenteras nedan

Plats: Lokal, Entré AIL, Högskolan Väst, Trollhättan

Anmälan: Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 25 maj via länk

Varmt välkomna!

Program

09:00 Registrering och fika

9:30 Introduktion Linn Wallér, Funktionsledare GITS och moderator för dagen

9:35 Studentrapport - utmaningar vid användandet av distansmöte Linn Wallér, Funktionsledare GITS

9:45 Distansmöte i Västra Götaland – status och pågående arbete Gunilla Augustsson, Systemförvaltare Vänersborgs kommun

10:00 Patienters upplevelse av vårdplaneringsmöte på sjukhus Annika Simonsson, delregional samordnare SIMBA

10.45 Bensträckare med förtäring

11:00 Projektet ”Sluta faxa” kommande utveckling och ökad användning av NPÖ Siv Torstensson, eSamordnare Fyrbodals kommunalförbund

11.15 NPÖ - Nationell patientöversikt och Min journal - Hur hänger de samman samt skiljer sig? Lena Bernhardsson, Funktionsförvaltare, Västra Götalandsregionen

11:30 FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö Information om optionen för samordnad vård och omsorgsplanering samt vision och fortsatt planering. Ann-Charlotte Klarén, eSamordnare Skaraborgs kommunalförbund

12:00 Gemensam lunch

13:00 Digitala signeringslistor Laila Calmstierna, Leg. Sjuksköterska, Josefin Lunnevi, Systemförvaltare Lerums kommun

13:30 Studentarbete från Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet

13:45 Studentarbeten från Högskolan Väst Ann Svensson, Universitetslektor, Institutionen för ekonomi och IT, avdelningen för informatik

14:15 Introduktion till gruppdiskussion

14:30 Gruppdiskussioner och fika

15:30 Redovisning av diskussioner

15:50 Nästa steg

16:00 Avslutning

Senast uppdaterad: 2019-01-22 09:04