Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hon ska leda Fyrbodals Hälsoakademi

Publicerad:

Från och med 1 januari 2020 är Ann Svensson ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi.

Ann Svensson arbetar också på Högskolan Väst och är docent i informatik. Uppdraget är på halvtid under två år och hon tar över efter Sven Kylén.

Hallå där Ann Svensson – vad är det som lockar med detta uppdrag?

Det som lockar mig är att kunna få delta i utvecklingen av vården i vår region, och att fortsätta driva forskning och utveckling där både Högskolan Väst och vårdens aktörer inom primärvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg deltar.

Varför är Fyrbodals Hälsoakademi en viktig aktör som du ser det?

Hälsoakademin är viktig för satsningen på en samordnad vård för befolkningen i vår region och för att kunna bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildningar inom vårdverksamheterna. Arenan är mycket viktigt för både Fyrbodal och Västra Götalandsregionen, där påbörjade initiativ också leder till att övriga Sverige och Europa ser Hälsoakademin som en attraktiv samarbetspartner.

Vad kommer du att vilja fokusera på?

Jag vill utveckla samverkan mellan vårdverksamheterna, men även vårdverksamheternas kommunikation med patienter och befolkning är ett viktigt område för utveckling. För att människor ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa behöver patienter och befolkning involveras mer i sin egen vård.

Om Ann Svensson

Ann har kandidatexamen i både företagsekonomi och systemvetenskap, samt magisterexamen i programvaruutveckling på Högskolan Väst och är numera docent i informatik. Hon började arbeta på högskolan 1995, med att undervisa på det systemvetenskapliga programmet. Hon var sedan delaktig i att starta det data- och systemvetenskapliga programmet 1998, och var programansvarig för detta under några år. Hon har ingen vårdbakgrund men har inom sin forskning studerat vårdverksamheter i cirka 20 år, nu senast handlar det bland annat om införandet av digital teknik i vården. Ann är född och uppväxt på Tjörn och bor i Munkedal.

Publicerad: