Hur används NU-bibliotekets Facebook?

Syfte

Utvärdering av NU-bibliotekets Facebooksida

Projektbeskrivning

Vilka är våra följare? Vilka inlägg gillas mest och varför? Vad bör utvecklas?

Forskningsomrade

Övrigt

Lämplig nivå

C-uppsats, magister

Tidsram

Hösten 2016 - våren 2017

Berörda verksamheter

NU-biblioteket och resultatet kan spridas till övriga enheter i NU-sjukvården

Övrigt

NU-biblioteket var först med Facebooksida inom NU-sjukvården och det finns ett stort material att studera

Kontaktperson

Bibliotekschef Tina Hurtig,  , bibliotekarie Anna Wilner,   

uiqt|wBkpzq{|qvi5p}z|qoH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5p}z|qoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%wqtvmzH%vozmoqwv5{mivvi5%wqtvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m