Organisation

Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) träffas fyra gånger/termin och består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen

Sven Kylén   Maria Aleniusson  

Sven Kylén
Verksamhetsledare,
FoU-chef
Närhälsan
010-441 62 92
  

   

Maria Aleniusson
HR-chef
NU-sjukvården
010-435 65 22
 

 

Eva Brink
Prefekt
Högskolan Väst
0708-92 22 10
 

Styrgrupp

Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Fyrbodals Hälsoakademi. Styrgruppen träffas 2 gånger per termin. Ordförandeskapet skiftar mellan parterna. 

Ulrika Holmqvist   Sven Kylén    

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef Närhälsan
styrgruppens ordförande

 

Sven Kylén
FoU-chef
Närhälsan, verksamhetsledare

 

Jan Theliander
Prorektor
Högskolan Väst

 

Eva Brink
Prefekt
Högskolan Väst

Maria Aleniusson   Henrik Olsson   Lars Wiklund    

Maria Aleniusson
HR-chef
NU-sjukvården

 

Henrik Olsson
Utvecklingschef
NU-sjukvården

 

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör
NU-sjukvården

 
uiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5jzqvsHp%v5{mm%vi5jzqvsHp%v5{muiqt|wBjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m