Organisation

Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) träffas fyra gånger/termin och består av en representant från varje medverkande part samt verksamhetsledaren. AU bereder ärenden och tar fram förslag till beslut som sedan behandlas och beslutas i styrgruppen

 Sven Kylén  

Åse Boman

  Jüri Kartus   Henrik Olsson

Sven Kylén
Verksamhetsledare,
FoU-chef
Närhälsan
010-441 62 92
  

 

Åse Boman
Prefekt
Högskolan Väst
072-160 01 90
 

 

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten
NU-sjukvården
 

 

Henrik Olsson
Utvecklingschef och chefläkare
NU-sjukvården
010-435 46 20
henrik.p.olsson@
vgregion.se

Styrgrupp

Styrgruppen utser verksamhetsledare och ska ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten, samt för ledning och uppbyggnad av Fyrbodals Hälsoakademi. Styrgruppen träffas 2 gånger per termin. Ordförandeskapet skiftar mellan parterna. 

Henrik Olsson   Sven Kylén   Åse Boman  

Martin Hellström

 

Henrik Olsson
Utvecklingschef
NU-sjukvården,
styrgruppens ordförande

 

Sven Kylén
FoU-chef
Närhälsan, verksamhetsledare

 

Åse Boman
Prefekt
Högskolan Väst

 

 

Martin Hellström
Rektor
Högskolan Väst

 

Jan Theliander
Prorektor
Högskolan Väst

Jüri Kartus          Ulrika Holmqvist    

Jüri Kartus
Chef för FoU-enheten
NU-sjukvården

 

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör
NU-sjukvården

 

Marie-Louise Gefvert
Primärvårdsdiektör
Närhälsan

 

Ulrika Holmqvist
Primärvårdschef Närhälsan

   
uiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5jwuivHp%v5{mi{m5jwuivHp%v5{muiqt|wBr}zq5siz|}{H%vozmoqwv5{mr}zq5siz|}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5x5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m