Välkommen till öppnande av Fyrbodals Hälsoakademi!

Bohusläns Museum, spisrummet 7 mars kl. 14:30 – 16:30

Nu tar samarbetet mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan ett nytt och stadigare grepp om forsknings- och utvecklingsfrågor inom ramen för Fyrbodals Hälsoakademi (tidigare NU-akademin Väst). Den nya satsningen är inriktad på verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. I dagsläget finns det tre områden som är prioriterade; 1) sköra äldre, 2) psykisk hälsa/ohälsa och 3) välfärdsteknologi. I anslutning till öppnandet hålls några korta presentationer från dessa tre områden.

Kaffe och kaka kommer stå serverat från kl. 14:30. Programmet börjar kl. 15:00.

Program

Öppnande och inledning
Ulrika Holmqvist, primärvårdschef i Norra Bohuslän och Dalsland. Ordförande i styrgruppen för Fyrbodals Hälsoakademi.

Vad vill Fyrbodals Hälsoakademi?
Lars Fredén, docent och verksamhetsledare, Fyrbodals Hälsoakademi.

Uppföljning efter sjukhusvistelse (48-72). Genomlysning av ett samverkansprojekt mellan tre huvudmän inom vården
Lena Larsson, distriktsköterska Närhälsan och doktorand.
God mans betydelse för personer med psykisk funktionsnedsättningBritt Hedman Ahlström, docent, Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst.

Utveckling av tidiga insatser inom barnhälsovården
Hrafnhildur Gunnarsdottir, fil. dr., Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst. Mona Bryggman och Elisabeth Berger, psykologer vid Mödra- och barnhälsovården, Fyrbodal. 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som stöd för lärande i hälso- och sjukvården
Helena Vallo Hult, doktorand och verksamhetsutvecklare, NU-sjukvården.


Efter presentationerna kommer det finnas tid för personliga samtal med forskarna.

uiqt|wB&muui5jmzouivH%vozmoqwv5{mmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m