Sven Kylén ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

Sven KylénSven Kylén blir ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi. Han arbetar idag som forsknings- och utvecklingschef på Närhälsans FoU primärvård Fyrbodal och tar över uppdraget som verksamhetsledare när Lars Fredén går i pension i augusti. 

– Sven har lång erfarenhet som forskare och har därutöver både gedigna ledaregenskaper och bred erfarenhet av att arbeta i flervetenskapliga samarbeten. Med honom vid rodret får Fyrbodals Hälsoakademi goda förutsättningar att fortsätta arbetet som vi påbörjat för att knyta samman praktiska frågor som finns i vården med vetenskapen, säger Ulrika Holmqvist, ordförande i styrgruppen för Fyrbodals Hälsoakademi.

Sven Kylén är i grunden psykolog och disputerade 1999 i psykologi inom området ”Förändring ur ett lärandeperspektiv”.  Bland tidigare uppdrag kan nämnas 25 års erfarenhet som forskare och ledare på flervetenskapliga centrumbildningar, uppdrag som ordförande i FoU-rådet Fyrbodal och som ledamot i Västra Götalandsregionens FoU-råd. Han är sedan tidigare även Närhälsans representant i styrgruppen för Fyrbodals Hälsoakademi.

– Jag tror på den här typen av gränsöverskridande samarbeten som kan göra direkt nytta i såväl parternas egna verksamheter som i samhället i stort. Jag känner ett djupt engagemang för mitt nya uppdrag och ser fram emot att få ta en aktiv del i den fortsatta utvecklingen av Fyrbodals Hälsoakademi, säger tillträdande verksamhetsledare Sven Kylén.

Läs också

Styrgruppen tackade Lars Fredén

 

uiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m