Styrgruppen tackade Lars Fredén

Lars FredénVid sitt sammanträde den 27 maj tog styrgruppen tillfället i akt att tacka Lars Fredén för hans arbete som verksamhetsledare i Fyrbodals Hälsoakademi. Lars Fredén har haft uppdraget som verksamhetsledare sedan samarbetet startade för fem år sedan under namnet NU-akademin Väst. Han lämnar den rollen i samband med att han går i pension i augusti.

- Uppdraget var inte helt enkelt från början eftersom de ingående parterna inte var riktigt klara över vad man önskade med NU-akademin. Det som då också saknades var medel och tid för medarbetare att arbeta inom akademin. Det sista året har vi fått en stadga och bättre tydlighet i vad som kan och bör göras i det som nu heter Fyrbodals Hälsoakademi. Flera nya projekt har utvecklats och de tre forskargrupperna arbetar utifrån målet att förena forskning med verksamhetsutveckling, summerar Lars Fredén.

Vem som tar över arbetet som verksamhetsledare i Fyrbodals Hälsoakademi efter Lars Fredén kommer att kungöras inom kort.

 

 

uiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m