Ny verksamhetsledare sökes

Vår verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi (FH) slutar sitt uppdrag och vi söker nu hans efterträdare.

Om Fyrbodals Hälsoakademi

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

Den gemensamma huvudinriktningen för forskning och utveckling är verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Tre områden som prioriteras är:

 • sköra äldre
 • psykisk hälsa/ohälsa
 • välfärdsteknologi.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsledare blir du navet i Fyrbodals Hälsoakademi. I dina arbetsuppgifter ingår att leda, marknadsföra och utveckla FH i enlighet med de direktiv som anges i samarbetsavtalet och de riktlinjer som vår styrgrupp – samarbetets högsta beslutsorgan – sätter upp. Det handlar om att bygga strukturer för att få igång nya forsknings- och utvecklingsprojekt och att samla, synliggöra och stärka de kunskapsområden där högskolan, Närhälsan och NU-sjukvården möts.

FH är en fristående organisation med egen lednings- och driftsorganisation som Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan gemensamt ansvarar för. Du kommer att ansvara för den löpande förvaltningen av verksamheten, inklusive den ekonomiska redovisningen. Du kommer även att ha ett tätt samarbete med styrgruppens arbetsutskott och förväntas också bistå styrgruppens ordförande i det fortlöpande arbetet.

Uppdragets varaktighet och omfattning

Uppdraget som verksamhetsledare är på 50 procent under två år med möjlighet till förlängning. Du är välkommen att söka uppdraget om du är anställd inom Högskolan Väst eller NU-sjukvården, eller om du arbetar i Närhälsan inom Fyrbodalområdet.

Du kommer formellt att vara anställd hos den arbetsgivare du idag är anställd hos, eller där du kommer att vara anställd på de övriga 50 procenten av din tjänstgöring.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en gedigen akademisk bakgrund. Du har forskat själv och ska vara disputerad inom ett ämne med relevans för Fyrbodals Hälsoakademi. Vi ser det som särskilt meriterande om du har:

 • erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete inom högskola eller hälso- och sjukvård
 • erfarenhet av arbete med samverkan och samordning mellan olika huvudmän
 • ett uppbyggt professionellt nätverk regionalt och nationellt
 • erfarenhet av flervetenskapligt arbete
 • möjlighet att ingå i ett vetenskapligt sammanhang inom den andra delen av tjänsten och att de båda delarna kan befrukta varandra.

Önskvärda egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du social kompetens och en god förmåga att knyta samman aktörer med olika bakgrund. Samtidigt är du självständig och har förmåga att ta egna initiativ. Du kan leverera och sätta upp realistiska mål samt motivera andra, men förväntas också ha en analytisk förmåga och förmåga att se generella sammanhang.

Ansökan och sista ansökningsdag

Ansökan skickas via e-post till någon av följande personer (se kontaktuppgifter nedan):
Högskolan Väst, Eva Brink
NU-sjukvården, Maria Aleniusson eller
Närhälsan, Ulrika Holmqvist.

Ansökan, CV och de handlingar du önskar åberopa ska vara oss tillhanda senast 2016-04-20.  Vi planerar att ha anställningsintervjuer den 11 maj.  

Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar

För mer information om uppdraget som verksamhetsledare kontakta någon av nedanstående personer:

 • prefekt Eva Brink, Högskolan Väst, telefon 0520-22 39 62, mobil 0708-92 22 10,  
 • HR-chef Maria Aleniusson, NU-sjukvården, telefon 010-435 65 22, mobil 0722-45 25 36,  
 • primärvårdschef Ulrika Holmqvist, Närhälsan, 0706-61 69 05,  
 • verksamhetsledare Lars Fredén, Fyrbodals Hälsoakademi,
  0721-60 01 15,  
uiqt|wBm%vi5jzqvsHp%v5{mm%vi5jzqvsHp%v5{muiqt|wBuizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{m}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5nzmlmvHp%v5{mtiz{5nzmlmvHp%v5{muiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m