Fyrbodals hälsoakademiNU-akademin blir Fyrbodals Hälsoakademi

NU-akademin byter namn till Fyrbodals Hälsoakademi och lanserar samtidigt sin nya hemsida. 

Ett samarbete mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan som funnits några år har nu tagit ett nytt och stadigare grepp om utvecklingsfrågor inom ramen för Fyrbodals Hälsoakademi (tidigare NU-Akademin). Den nya satsningen som gäller 2016 – 2020 bygger på en övertygelse om att utvecklingsbehov samt kunskapsbehov inom hälso- och sjukvården kan lösas på ett bättre sätt om forskning och praktik förenas. Fyrbodals Hälsoakademi ska främja denna utveckling genom gemensamma projekt, gemensamma tjänster samt arenor för utbyte av idéer och kunskap.

Det nya samverkansavtalet anger Verksamhetsutveckling inom Hälso- och sjukvård som det övergripande inriktningen för samarbetet. I dagsläget finns det tre områden som man beslutat att prioritera; 1) Sköra äldre, 2) Psykisk hälsa/ohälsa och 3) Välfärdsteknologi. Knutet till dessa tre områden finns flervetenskapliga forskargrupper. Hälsoakademin leds av en verksamhetsledare under en styrgrupp. Styrgruppen består bland annat av NU-sjukvårdens sjukhusdirektör, högskolans prorektor och Närhälsans primärvårdschef i norra Bohuslän och Dalsland.

uiqt|wB&muui5jmzouivH%vozmoqwv5{mmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m