Konferens om sår 11 oktober

Fyrbodals Hälsoakademi arrangerar tillsammans med Högskolan Väst & Innovation mot Infektion (IMI), Vinnova en konferensdag om sår. Dagen vänder sig främst till dig som i ditt arbete behandlar sår och/eller är intresserad av forskning inom området.

Tid och plats
Tisdagen den 11 oktober 2016 på Högskolan Väst i Trollhättan. Lokal F105 & Entré AIL.

Konferensen är gratis och anmälan görs via länken, först till kvarn.
http://www.hv.se/sv/evenemang-och-konferenser/sar/anmalningssida

Program

08:30 Registrering

09:00 Inledning
Sven Kylén, moderator, FoU-chef primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal, verksamhetsledare Fyrbodals Hälsoakademi                   

09:15 Infektioner i sår/vårdhygiensiska aspekter
Britt-Marie Lundgren, överläkare Infektionskliniken och Vårdhygien,  NU-sjukvården

10:00 Att stärka egenvårdskapaciteten hos personer med svårläkta sår
Ida Kleye, specialistsjuksköterska, universitetsadjunkt, Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst 

10:30 Kaffe i Entré AIL

11:00 Svårläkta sår, kemomekanisk rengöring, vinna över bakterier, biofilm och nekroser
Karin Bergqvist, specialist i allmänmedicin, Göteborg 

11:45 Utveckling av sårförband
Maria Werthén, Biomedicinsk konsult, medmia ab, docent Biomaterialvetenskap, GU             

12:30 Lunch i Entré AIL
Produktpresentationer, sårbehandling. Miniföreläsningar av företagsrepresentanter, se separat program.
Entré AIL

14:30 Positionera mera – lägesändring som trycksårsprevention
Ulrika Källman, leg Sjuksköterska, MD, Forsknings- och utvecklingsledare vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

15:15 Kaffe och frukt

15:35 Trycksår och risk för trycksår bland äldre vårdtagare ur ett könsperspektiv- en registerstudie
Anh Troung, sjuksköterska, universitetsadjunkt. Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst

15:45 Sista session/avslutning
Moderator Sven Kylén

Presentationerna inbegriper frågestund.

-----------------------------

För frågor kontakta:
Anna Kari Bromander
Telefon 0502-22 38 96

uiqt|wBivvi4sizq5jzwuivlmzHp%v5{muiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m