Starten har gått för Fyrbodals Hälsoakademi

Den 7 mars öppnades officiellt Fyrbodals Hälsoakademi. Med det nya namnet tar de tre parterna Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan ett stadigare grepp för att främja gemensam kunskapsproduktion, kompetensutbyte, forskning och utveckling.

Gruppbild
Maria Aleniusson, Jan Theliander, verksamhetsledare Lars Fredén
och Ulrika Holmqvist gläds åt möjligheterna som samarbetet ger.  

Ulrika Holmqvist, primärvårdschef i Närhälsan och från och med årsskiftet även ordförande i Fyrbodals Hälsoakademis styrgrupp, lyfte i sitt öppningstal fram betydelsen av att samverka på den här typen av arenor, där praxis förenas med akademi.

– Vi i vården bedriver mycket verksamhetsutveckling, men vi gör det för ofta utan att vara systematiska, följa upp och kritiskt utvärdera. Vi behöver bli bättre på att koppla ihop våra frågor med vetenskapligt arbete. De möjligheterna finns i ett samarbete som Fyrbodals Hälsoakademi, säger hon.

Betydelsen av ny kunskap för att utveckla vården är något som även Maria Aleniusson, HR-chef i NU-sjukvården och en av sjukhusets representanter i styrgruppen, framhåller.  

– NU-sjukvården är en kunskapsintensiv organisation och kompetens och utveckling är de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. I arbetet vi bedriver för att säkerställa detta fyller den här typen av gränsöverskridande samarbeten en viktig roll, säger hon.

 Fortsättning på samarbetet i NU-akademin Väst

Fyrbodals Hälsoakademi är en fortsättning på den långsiktiga samverkan som först etablerades under namnet NU-akademin Väst. Högskolan Västs prorektor Jan Theliander var med vid starten för fem år sedan. Han gläds åt hur parternas samarbete utvecklats sedan dess. 

– Det är roligt att se hur bra samarbetet har fungerat och utökats under åren. Vi arbetar med riktiga projekt och bidrar till att kunskap utvecklas, säger han.  

Tre prioriterade områden

Utgångspunkten tas i arbetsintegrerat lärande och efter en uppbyggnadstid är samarbetet idag inriktat på verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård med tre prioriterade områden:

1) sköra äldre  2) psykisk hälsa/ohälsa och 3) välfärdsteknologi.

 

Damer redovisar
Hrafnhildur Gunnarsdottir, Mona Bryggman och Elisabeth Berger
studerar betydelsen av tidiga insatser inom barnhälsovården för
barns utveckling och psykiska hälsa.

Presentationer av projekt

Vid det officiella öppnandet av Fyrbodals Hälsoakademi den 7 mars hölls några korta presentationer av medarbetare som arbetar med projekt inom dessa tre prioriterade områden. De 30-tal personer som slutit upp för att manifestera nystarten fick ta del av en studie om god mans betydelse för personer med psykisk funktionsnedsättning. I en annan presentation belystes betydelsen av  tidiga insatser inom barnhälsovården för barns utveckling och psykiska hälsa. En tredje redogörelse handlade om uppföljningen av patienter som skrivits ut från sjukhus. Ytterligare en presentation belyste vilken betydelse IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kan ha som stöd för lärande inom hälso- och sjukvården.

Britt Hedman Ahlström Helena Vallo Hult Lena Larsson
 Britt Hedman Ahlström, Helena Vallo Hult och Lena Larsson berättade om sina projekt
som handlar om god mans roll i psykiatrin, IKT som stöd för lärande respektive uppföljning
av patienter som legat på sjukhus.  

uiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m