Kontakt

Fyrbodals Hälsoakademi kontaktpersoner finns inom NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Verksamhetsledare är Sven Kylén. 

Sven Kylén   Maria Aleniusson  

Sven Kylén
Verksamhetsledare
FoU-chef, Närhälsan
010-441 62 92
  

   

Maria Aleniusson
HR-chef
NU-sjukvården
010-435 65 22
 

 

Eva Brink
Prefekt
Högskolan Väst
0708-92 22 10
 

uiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5itmvq}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5jzqvsHp%v5{mm%vi5jzqvsHp%v5{muiqt|wB&muui5jmzouivH%vozmoqwv5{mmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m