Högskolan och vården söker lösningar tillsammans

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

NU-sjukvården och Närhälsan får genom samarbetet en ökad tillgång till forskare och studenter där studier och utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med högskolan. Högskolan får rikare tillgång till ett brett forskningsfält.

Högskolan och vården söker lösningar tillsammans

uiqt|wBmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{mmuui5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m{%vmv5s%ytmvH%vozmoqwv5{m