Pain in Psychiatric conditions

”Pain in Psychiatric conditions (PiPCo)”

Projektet är en så kallad translationell projekt, som betyder att det inkluderar båda prekliniska och kliniska studier. Projektet bedrivs i samarbete med Bordeaux Universitet, Frankrike (http://www.iins.u-bordeaux.fr/research-teams-marc-landry?lang=en) där bland annat smärtmekanismer på ADHD-modeller av möss studeras, och med Jaume I Univeristet, Castellon, Spanien (https://www.uji.es/departaments/com/base/estructura/personal?p_departamento=2943&p_profesor=418140 ) där associationer mellan neuroinflammation och aggressivt beteende studeras.

Den kliniska delen av projektet planeras i samarbete med BUP i NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus och i Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Projektledare: Nóra Kerekes, nora.kerekes@hv.se

Forskargruppen Psykisk Hälsa och Ohälsa

Forskargruppen ”PHoOh”, Psykisk Hälsa och Ohälsa

Forskargruppen formades under 2017. Vår forskning har fokus på personcentrerad integrativ och jämlik psykiatrisk vård.

Gruppledare:

Nóra Kerekes, F.Dr., professor

Gruppmedlemmar:

Britt Hedman Ahlström, F.Dr., docent

Sandra Pennbrant, F.Dr., docent

Håkan Nunstedt, F.Dr., docent

Catrin Alverbratt, F.Dr.         

Hildur Gunnarsdottir, F.Dr.

Sofie Lundström, doktorand

Susanna Höglund Arveklev, F.Dr.

Ayman Obeid

Senast uppdaterad: 2018-07-23 13:53