Projekt

På denna sida finns de projekt inom Fyrbodals Hälsoakademi som är pågående och avslutade. Dessa finns under de tre kategorierna Sköra äldre, Psykisk hälsa/ohälsa och Välfärdsteknologi. Projekten som presenteras här kan vara utvärderingsprojekt, förstudier inom ramen för en forskningsprofil, vetenskapliga artiklar som bland annat är resultat av forskningstid inom ramen för Fyrbodals Hälsoakademi och forskarutbildningsprojekt.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 10:51