Kontakt

Fyrbodals Hälsoakademi kontaktpersoner finns inom NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Verksamhetsledare är Sven Kylén.

Sven Kylén
Verksamhetsledare, FoU-chef, Närhälsan
Telefon: 070-522 96 74
E-post: sven.kylen@vgregion.se 

Henrik Olsson
Utvecklingschef och chefläkare, NU-sjukvården
Telefon: 010-435 46 20
E-post:  henrik.p.olsson@vgregion.se

Åse Boman
Prefekt, Högskolan Väst
Telefon: 072-160 01 90
E-post:  ase.boman@hv.se

Senast uppdaterad: 2018-06-01 11:13