Fyrbodals Hälsoakademi

Nyheter

För tio år sedan invigdes NU-sjukvårdens FoU-enhet vars syfte var, och fortfarande är, att stärka möjligheterna för medarbetare i NU-sjukvården att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Seminariet den 8 mars var det första av flera som kommer ges under 2019 för att visa våra ambitioner att lyfta fram vården av sköra äldre.

Har du en idé?

Har du ett tänkbart studentprojekt eller forskningsprojekt? Dela med dig av detta! Alla projekt samlas sedan i vår idéportal.

Skicka in din idé